Joonistame skeemi

Kui on arusaam elektroonikakomponentidest, siis tekib tahtmine neid joonises kasutada. Joonistamiseks on palju põhjuseid ja võimalike viise. Näiteks meelde jätmiseks, idee välja joonistamiseks, simulaatoris testimiseks või sõbrale näitamiseks. Levinumad skeemi valmistamise viisid on paberi peale kritseldamine, simulaatorites testskeemide joonistamine ja trükkplaadi tegemise tarkvarades (nt. KiCad) disainimine.

Toite olemasolu näitav LED toitepinge ja maanduse tingmärkidega.

Toite olemasolu näitav LED toitepinge ja maanduse tingmärkidega.

Alustama peaks kõige huvitavamast või keerulisemast skeemi osast (enamasti need kattuvad). Näiteks 555 kiibiga LEDi vilgutavas skeemis on mõistlik esmalt joonistada kiip. Teisena märkida takistid ja kondensaatorid, seejärel LED(id) ja viimasena pistikud. Keerukamaid skeeme joonistatakse osade kaupa. Toiteskeem teha ühtse üksusena, muu teisena ja viimasena üksuste vahelised ühendused. Üldiselt joonistatakse skeemi vasakult paremale. Vasakult tuleb elekter ja signaalid sisse, paremalt lähevad välja. Maanduse tähised märgitakse otsaga alla poole ja toitesignaalid otsaga üles poole.

Kui skeem on välja mõeldud ja joonistatud, tasub see veelkord üle vaadata. Esimene versioon on mustand, millesse peaks ka nii suhtuma. Et asi oleks selge ka järgmisel päeval tasub see korralikult vormistada. Paberile joonistatud skeemide mustandid tasub korralikult puhtandile joonistada või kasutades tarkvara, komponendid selgelt paigutada. Ei maksa ka karta seletavate tekstide lisamist.

Lisan ka Joel Kuuse koostatud elektroonikaskeemide vormistamise juhendi, mille järgmine muudab joonistustest arusaamise tunduvalt lihtsamaks.

One thought on “Joonistame skeemi

  1. Pingback: Kicadis skeemide joonistamine | Amatöörrobootika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *