Kicadis skeemide joonistamine

KiCad on vaba tarkvara elektroonikaskeemide ja trükkplaadidisainide loomiseks. Tegemist on kõige levinuma ilma piiranguteta elektroonika disaini tarkvaraga. Debiani baasil linuxites saab KiCadi paigaldada tarkvarakeskusest. Info teiste operatsioonisüsteemide kasutajatele.

Täna teeme nimelt 555 ajastuskivist mudelismi servomootoritestimise skeemi. Soovitan esimese asjana luua eraldi kaust “projektid” ja sinna sisse projekti kaust “555_servo”.

555 servo testija skeem

555 servo testija skeem

Peale KiCadi käivitamist tuleb teha uus projekt. Vali File -> New -> Blank ja pane projektile nimeks 555_servo. KiCadi projektiaknas vajuta nupu Eeschema – avaneb skeemi joonistamise programm. Soovitan programmiga põgusalt tutvuda. Tuletan meelde, et hea on pidevalt oma tööd salvestada.

Uue sümboli lisamiseks vajuta “a”. Selle peale avaneb otsingukast, kust saab komponente nime järgi otsida. Otsingukastis on ka selles projektis kasutatud komponentide kiirvalik. Esiteks otsi “555”, vastustena leitakse LM555N, mis ongi meie otsitav komponent. Vali see komponent ja lisa sümbol skeemi. Järgmisena lisa kolme kontaktiga pesa – “CONN_3”. Erineva kontaktide arvuga pesasid saab otsingusõnadega “CONN_5”, “CONN_10”, “CONN_3x2” jne. Lisa veel skeemile kaks kondensaatorit “C”, kaks takistit “R”, diood “DIODE” ja potentsiomeeter “POT”.

Komponentide liigutamiseks vajuta hiirt nende kohal hoides “m” tähte (move) ja keeramiseks “r” (rotate). Kui komponendid on paigas, saab nupuga “w” (wire) nende vahele ühendusi vedada. Kui mõnda vajalikku kohta ei teki ühendussõlme, siis saab selle sinna joonistada “j” tähega (junction). Elemente saab kustutada Delete klahvi vajutades.

Näidiskeemil on näha ka toite- ja maaühendusi, need on komponendid nimedega “VCC” ja “GND”. Kui joonisel olevat 555 ajastuskiipi lähedalt vaadata, siis võib tähele panna, et sellel pole toiteühendusi. Need on peidetud. Enne varjatud viikude ühendamiseks peab vasakul olevas menüüs vajutama nuppu  “Show hidden pins”. Peale seda saab kiibi ära ühendada toite ja maandusega.

Kõigile komponentidele peab kirjutama väärtused. Nende määramiseks peab vajutama skeemi sümboli kohal nuppu “v” (value) ja avanenud kasti pealkirjaga “Edit Value Field” kirjutama soovitud väärtused.

Kui skeem on valmis, peab ka komponentidele nimed genereerima. Selleks vajuta ülemises menüüs nuppu  “Annotate the components in the schematic” ja tekkinud kastis nuppu “Annotate”. Selle tulemusena saavad kõik elemendid endale nimed. Skeem on nüüd valmis ja on viimane aeg uuesti salvestada.

 

PS. Kui tahta, et kõik oleks täiuslik, peab lisama ühe kahese pesa voolu jaoks ja ühe kondensaatori voolu ja maanduse vahele.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *